Murované domy

Murované a drevodomy na kľúč

Základy

 • Základové ryhy so štrkovým lôžkom fr. 16/32 pod základové pásy s hutnením – rovinatý pozemok
 • Základové pásy z prostého betónu C 16/20
 • Uzemnenie bleskozvodu
 • Debniace tvárnice do výšky min. 0,5m (2 rady) s armatúrou, vyplnené betónovou zmesou C 20/25
 • Prestupy pre IS vrátane ležatých rozvodov IS
 • Spätný zásyp medzi debniace tvárnice z výkopovým materiálom
 • Štrkové lôžko fr. 16/32 pod základovú dosku s hutnením
 • KARI rohož 150x150x8mm v dvoch vrstvách
 • Základová doska z betónu C20/25 hrúbky min. 15 cm
 • Vodorovná hydroizolácia z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklennej tkaniny

Zvislé konštrukcie – Obvodové

 • Śtuková omietka BAUMIT Perla Maxima
 • Lepidlo triedy C1T BAUMIT BauKleber so sklotextilnou mriežkou VERTEX 145g
 • Murivo hr. 300mm YTONG Univerzal
 • Zateplenie polystyrénom EPS 70 F min. hrúbka 150mm ISOVER
 • Fasáda Silikónová s hrúbkou zrna 1,5mm v základných odtieňoch BAUMIT

Zvislé konštrukcie – Priečky

 • Śtuková omietka BAUMIT Perla Maxima
 • Lepidlo triedy C1T BAUMIT BauKleber so sklotextilnou mriežkou VERTEX 145g
 • Murivo hr. 100-250mm YTONG Klasik – Statik
 • Lepidlo triedy C1T BAUMIT BauKleber so sklotextilnou mriežkou VERTEX 145g
 • Śtuková omietka BAUMIT Perla Maxima

Strecha

 • Medzikrokvová alebo vodorovná tepelná izolácia z minerálnej vaty s min. hrúbkou 400mm ISOVER, λ=0,038
 • Tradičný alebo väzníkový krov
 • Poistná hydroizolácia 150g
 • Strešná krytina betónová BRAMAC alebo plechová LINDAB v základných odtieňoch

Podlaha 1. NP.

 • Separačná fólia
 • Podlahový polystyrén hr. 150mm ISOVER EPS 150 S
 • Teplovodné kúrenie plast-hliník HERZ PIPEFIX
 • Cementový poter hr. 60mm

Podlaha 2. NP.

 • Železobetónová doska z betónu C25/30 hrúbky min. 15cm
 • Separačná fólia
 • Podlahový polystyrén hr. 150mm ISOVER EPS 150 S
 • Teplovodné kúrenie plast-hliník HERZ PIPEFIX
 • Cementový poter hr. 60mm

Okná

 • Plastové, postavené na kvalitných nemeckých okenných profiloch SALAMANDER s 5 ročnou zárukou.
 • Počet komôr: 6
 • Počet skiel: trojsklo
 • Celoobvodové tesnenia: 2
 • Stredové tesnenia:1
 • Bezpečnostná trieda RC 2
 • Farba: interiér (biela) – extreriér (biela)

Vnútorné rozvody:

 • Elektroinštalácia: všetky vnútorné rozvody vrátane domového rozvádzača, vrátane krabíc pre zásuvky a vypínače (bez svietidiel), vrátane predprípravy pre domáceho vrátnika. Prípojka do 35m (bez elektromérového pilieru a hlavného rozvádzača).
 • Vodoinštalácia: všetky vnútorné rozvody teplej a studenej vody sú z viacvrstvovej rúry – plastohliník PeXc/Al s návlekovou izoláciou.
 • Kúrenie: Teplovodné z viacvrstvovej rúry – plastohliník PeXc/Al (bez systémovej dosky, tzv. na fóliu). Zdrojom je buď elektrický kotol PROTHERM alebo plynový kotol BOSCH.
 • Rekuperácia: Rozvod potrubia pre privádzaný a odvádzaný vzduch (bez rekuperačnej jednotky a tanierových ventilov).

Toto sú základné skladby našich konštrukcií,
zrealizujeme však AKÝKOĽVEK PROJEKT

Dokumentácia

 • Stavebný denník
 • Vyhlásenie o zhode použitých materiálov
 • Potvrdenie o nakladaní so stavebným odpadom
 • Tlakové skúšky ZTI
 • Revízna správa elektroinštalácie a bleskozvodu a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Revízna správa plynového zariadenia
 • Revízna správa komína